§ Fylkesvis kommuneoversikt (Snart ferdig)

 

§ Kommuner

         
 Oslo kommune  Meddommer
   
Bystyrets sekretariat
Oslo rådhus
0037 Oslo

Tlf. 23 46 18 54

E-post: postmottak @ oslobystyre.no

www.bys.oslo.kommune.no

Viktig meddelelse (januar 2011):

Oslo bystyre skal om kort tid velge 1500 meddommere til Borgarting lagmannsrett. Dette er et suppleringsvalg og kommer i tillegg til de ordinære valg bystyret gjennomfører hvert fjerde år.

Oslo kommune vil gjerne komme i kontakt med alle som ønsker å påta seg et verv som meddommer.

Vi har begynt å planlegge prosessen med valg av meddommere for neste periode. De som nå er valgt sitter ut 2012.

Vi vil starte dette arbeidet for fullt høsten 2011.

De som ønsker å være meddommere i Oslo kommune kan ta kontakt med:
postmottak @ oslobystyre.no eller tlf 23 46 18 54.

   
 Oslo - bydel for bydel  Meddommer
   
Bydel Nordre Aker
Telefon: 02 180 (00 47 02 180 fra noen land i utlandet)
E-post: postmottak @ bna.oslo.kommune.no
Info:
   

   
Bydel St. Hanshaugen
Telefon: 02 180 (00 47 02 180 fra noen land i utlandet)
E-post: postmottak @ bsh.oslo.kommune.no
Prosess

Alle bydelene vil etter hvert oppnevne sine ansvarlige når vi begynner oppnevninger på nytt til 2012- 2016.

   
Bydel Grorud
Telefon: 02 180 (00 47 02 180 fra noen land i utlandet) 
E-post: postmottak @ bgr.oslo.kommune.no
Prosess

Med hensyn til valg av medommer, organiseres dette via Bystyrets sekretariat. Bydelene er kun ansvarlig for å rekruttere meddommere i en bestemt periode.

   
Bydel Gamle Oslo
Telefon: 02 180 (00 47 02 180 fra noen land i utlandet)
E-post: postmottak @ bgo.oslo.kommune.no
Info:
   
Bydel Grünerløkka
Telefon: 02 180 (00 47 02 180 fra noen land i utlandet)
E-post: postmottak @ bga.oslo.kommune.no
Info:
   
Bydel Frogner
Telefon: 02 180 (00 47 02 180 fra noen land i utlandet)
E-post: postmottak @ bfr.oslo.kommune.no
Info:
   
Bydel Stovner
Telefon: 02 180 (00 47 02 180 fra noen land i utlandet)
E-post: postmottak @ bsr.oslo.kommune.no
Prosess

Ta kontakt med Bystyrets sekretariat, Linda Westbye, som er ansvarlig for rekruttering mm av meddommere i hele Oslo kommune (alle bydelene).

   
Bydel Sagene
Telefon: 02 180 (00 47 02 180 fra noen land i utlandet)
E-post: postmottak @ bsa.oslo.kommune.no
Info:
   
Bydel Nordstrand
Telefon: 02 180 (00 47 02 180 fra noen land i utlandet)
E-post: postmottak @ bns.oslo.kommune.no
Info:
   
Bydel Ullern
Telefon: 02 180 (00 47 02 180 fra noen land i utlandet)
E-post: postmottak @ bun.oslo.kommune.no
Prosess

I perioder da det er rekruttering av meddommere så har det vart delegert til bydelene å finne kandidater, men i mellomperiodene så har Bystyrets sekretariat det som berører meddommere.

De kan besvare de henvendelsene som berører den typen av spørsmål. Som bydel formidler vi videre spørsmål til de. De har saksbehandling om fritak og lignende i tillegg.

Linda Westbye er den som er våres kontaktperson i Bystyrets sekretariat i forbindelse med meddommere.

   
Bydel Alna
Telefon: 02 180 (00 47 02 180 fra noen land i utlandet)
E-post: postmottak @ bal.oslo.kommune.no
Info:
   
Bydel Søndre Nordstrand
Telefon: 02 180 (00 47 02 180 fra noen land i utlandet)
E-post: postmottak @ bsn.oslo.kommune.no
Prosess

Henvendelser vedr meddommere rettes nå direkte til bystyrets sekretariat

   
Bydel Østensjø
Telefon: 02 180 (00 47 02 180 fra noen land i utlandet) 
E-post: postmottak @ bos.oslo.kommune.no
Prosess

Prosessen med rekruttering av meddommere for perioden 2012-2016 er vi ikke i gang med enda.

Vi har imidlertid holdt på med suppleringsvalg for perioden 01.05.2008-01.01.2013.

Disse meddommerne vil sitte fra mars 2011 og dette gjelder Borgarting lagmannsrett.

Dersom noen er interessert i dette og bor i Bydel Østensjø kan de henvende seg til Therese Kloumann Lundstedt.

Bystyret skal oppnevne innstilte meddommere i februar, men vi tar imot navn inntil videre.

Kontakt

Therese Kloumann Lundstedt
Telefon dir.: 23 43 85 89
Sentralbord: 02 180
E-post: therese.k.lundstedt @ bos.oslo.kommune.no:

   
Bydel Bjerke
Telefon: 02 180 (00 47 02 180 fra noen land i utlandet)
E-post: postmottak @ bbj.oslo.kommune.no
Info:
   
Bydel Vestre Aker
Telefon: 02 180 (00 47 02 180 fra noen land i utlandet) 
E-post: postmottak @ bva.oslo.kommune.no
Info: