§ Fylkesvis kommuneoversikt (Snart ferdig)

 

§ Kommuner

         
 Kommune  Meddommer
   
Alstahaug kommune
Telefon: 75 07 50 00
E-post: post @ alstahaug.kommune.no
Info:
   
Andøy kommune
Telefon: 76 11 50 00
E-post: postmottak @ andoy.kommune.no
Prosess

Utgangspunktet er tidligere valgte meddommere (forrige periode). Det blir foretatt en gjennomgang av listen med vurdering om hvem som kan foreslås valgt for ny periode.

Ved eventuelle endringer blir det fremmet forslag på "egnede personer".

Kontakt

De som noen er interessert i vervet i Andøy kommune kan de kontakte Formannskapssekretær Greta Jacobsen i Andøy kommune.
Tlf. 76 11 50 54
E-post : greta.jacobsen @ andoy.kommune.no:

   
Ballangen kommune
Telefon: 76 92 90 00 
E-post: post @ ballangen.kommune.no
Prosess

Etter valg og i konstituerende kommunestyremøte velges en valgnemnd, gjerne med representanter fra hvert av partiene i kommunestyret, til å forberede hvem som skal velges inn i de forskjellige råd, nemnder og utvalg.

De vil også fremme et forslag, basert på erfaringer fra siste periode, på hvem som bør bli valgt til meddommere til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten osv., og at dette deretter legges ut på høring.

Kontakt (mai 2015)

Valgnemndas leder: Einar Gabrielsen 

   
Beiarn kommune
Telefon: 75 56 90 00 
E-post: post @ beiarn.kommune.no
Info: 
   
Bindal kommune
Telefon: 75 03 25 00
E-post: postmottak @ bindal.kommune.no
Info:
   
Bodø kommune
Telefon: 75 55 50 00
E-post: postmottak @ bodo.kommune.no
Info:
   
Brønnøy kommune
Telefon: 75 01 20 00
E-post: postmottak @ bronnoy.kommune.no
Prosess

Praksis i Brønnøy ved valg av meddommere er at valget skjer etter kommunevalget.

Hvis det er noen som er interessert i et slik verv kan de ta kontakt med Aina H. Slotterøy, gjerne på denne mailadressen:
aina.slotteroy @ bronnoy.kommune.no

Så vil hun legge det fram for valgnemnda når den tid kommer.

   
Bø kommune (Nordland)
Telefon: 76 11 42 00 
E-post: post @ boe.kommune.no
Prosess

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere skjer i kommunestyret etter nytt kommunestyrevalg. Nårtid valg av lagrettemedlemmer og meddommere skal skje blir på forhånd kunngjort. Allmenheten blir oppfordret til å foreslå kandidater til valget.

Se annonseklipp fra siste valg:

Valg av lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett.

Domstolloven presiserer at kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget.

Bø kommunestyre skal i sitt møte i januar 2008 foreta valg av lagrettemedlemmer og meddommere til tingretten og lagmannsretten for perioden 01.05.08 - 01.01.2013.

Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Lagmannsretten har presisert nødvendigheten av at det bare blir valgt folk til til disse vervene som "har tilstrekkelig norskkunnskap, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven". Aldersgrense 21 år / 70 år.

Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene oppfyller vilkårene etter §§ 70-72, jf. §73 i Domsloven. Vandelskontroll vil bli foretatt.

Videre er det presisert viktigheten av en balansert aldersfordeling, at alle samfunnslag blir representert i utvalgene, og at det tas hensyn til ulik etnisk bakgrunn.

Forslag på kandidater må være skriftlig og inneholde: Fullt navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke, stilling.

Kontakt

Kommunens adresse: post @ boe.kommune.no
Bø kommune, 8475 Straumsjøen
Telefon sentralbord: 761 14 200

   
Dønna kommune 
Telefon: 75 05 22 00
E-post: post @ donna.kommune.no
Prosess

Vi har ikke noen spesiell kontaktperson for dette.

Etter kommunestyrevalget oppnevnes det en egen valgnemnd som finner personer til alle verv kommunen har behov for å fylle. Partiene kan foreslå navn.

   
Evenes kommune
Telefon: 76 98 15 00
E-post: postmottak @ evenes.kommune.no
Prosess

Meddommere velges / oppnevnes av kommunestyret etter forslag fra en politisk oppnevnt valgnemnd.

Kontakt

Økonomikonsulent Asbjørn Johansen
Tlf: 76 98 15 05
E-post: asbjorn.johansen @ evenes.kommune.no

Rådmann Steinar Sørensen
Tlf: 76 98 15 01
E-post: steinar.sorensen @ evenes.kommune.no

   
Fauske kommune
Telefon: 75 60 06 00 
E-post: postmottak @ fauske.kommune.no
Prosess

I Fauske kommune avventer vi fordeling fra domstolene på plasser, som vi skal ha innen 01.03.2012. Etter dette vil vi utarbeide sak til politisk behandling.

Endelig vedtak vil sannsynlig bli foretatt i kommunestyremøtet i juni 2012. Det har vært vanlig å benytte gamle lister. Det bes om at politikerne finner nye meddommere for de som er for gamle for vervet eller har bedt om fritak.

Hvis det er noen som er interesserte, kan de ta kontakt med Berit Johnsen på telefon 756 00 606 eller pr. e-post: berit.johnsen @ fauske.kommune.no.

   
Flakstad kommune
Telefon: 76 05 22 01 
E-post: postmottak @ flakstad.kommune.no
Info: 
   
Gildeskål kommune
Telefon: 75 76 06 00
E-post: postmottak @ gildeskal.kommune.no
Info:
   
Grane kommune
Telefon: 75 18 22 20
E-post: post @ grane.kommune.no
Prosess

Prosessen ifm innmelding / valg av Meddommere er en del av intern pol fordeling av  verv / oppgaver/oppdrag mv ifm de rotasjoner som følger de periodiske kommunevalg.

Vi kan nok bli flinkere til å "utpeke" våre rep på dette, be om interesserte mv, sjekke med de som har vært.

Kontakt

Interesserte som ønsker info om "meddommervervet" kan ta kontakt med Grane k via vårt Servicetorg på tlf 75 18 22 20 el pr post Grane kommune, Industrivn 2, 8680 el pr e-mail post @ grane.kommune.no. Viser ellers til info å våre hjemmesider for generell info: www. grane.kommune.no

   
Hadsel kommune
Telefon: 76 16 40 00 
E-post: postmottak @ hadsel.kommune.no
Info:
   
Hamarøy kommune
Telefon: 75 76 50 00
E-post: postmottak @ hamaroy.kommune.no
Info:
   
Hattfjelldal kommune
Telefon: 75 18 48 00
E-post: post @ hattfjelldal.kommune.no
Prosess

Det er faktisk noen som ønsker meddommerverv. kommunestyret velger disse og prosessen har vert at en har komplimentert eksisterende liste med nye ut fra ulike vurderinger der en også har tatt hensyn både til de som vil være dommere og de som ønsker å ikke bli gjenvalgt.

De som har vert interessert i å bli valgt til meddommere har kontaktet ordføreren på forhånd, de som ikke har ønsket gjenvalg har skriftlig meddelt det.

   
Hemnes kommune
Telefon: 75 19 70 00
E-post: postmottak @ hemnes.kommune.no
Prosess

Når det skal foretas valg av meddommere, blir det kunngjort i lokalavisen her. I annonsen oppfordres allmennheten til å komme med forslag til kandidater til meddommerverv.

Kommunestyret velger meddommere for bestemte perioder.

Kontakt

Som saksbehandler for valg av meddommere til lagrett og tingrett er: Bjørg Hanssen
Bjorg.Hanssen @ hemnes.kommune.no
Tlf. 75 19 70 30

Som saksbehanlder for valg av jordskiftemeddommere er: Håkon Økland
Haakon.Okland @ hemnes.kommune.no
Tlf. 75 19 71 46

   
Herøy kommune (Nordland)
Telefon: 75 06 80 00
E-post: post @ heroy-no.kommune.no
Prosess

For inneværende periode gjelder jo valgene til 1.januar 2013 pga overgangsreglene, slik at nest perioden blir 2013 – 2016.

Etter at kommunestyre- og fylkestingsvalget er avviklet skal det etter veiledende møteplan være konstituerende kommunestyremøte fredag 30.september.

I dette møtet brukes det å bli valgt en valgnemnd hvor alle partier i kommunestyret er representert, og denne valgnemnda fremmer da et forslag på meddommer (og lagrettemedlemmer).

Saken blir behandlet i formannskapet lagt ut til ettersyn og endelig vedtak blir fattet av kommunestyret etter de frister som måtte gjelde.

Kontakt

Hvis det er noen som er interessert kan de ta kontakt med formannskapssekretær som vil gjøre det kjent for den nyvalgte lederen i valgnemnda.

Liv Hansen, formannskapssekretær i Herøy kommune
Tlf. 75 06 80 00
E-post: liv.hansen @ heroy-no.kommune.no

   
Leirfjord kommune
Telefon: 75 07 40 00
E-post: postmottak @ leirfjord.kommune.no
Prosess

Etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i høst vil prosessen med å få valgt nye meddommere bli igangsatt. Vi forventer at sakene blir behandlet i første kommunestyremøte i 2012.

Kontakt

For informasjon kan folk kontakte Grete Nygård som vil være saksbehandler på disse sakene.
Telefon: 750 74 005
Epost: grete.nygaard @ leirfjord.kommune.no:

   
Lurøy kommune
Telefon: 75 09 15 00
E-post: postmottak @ luroy.kommune.no
Prosess

Prosessen i Lurøy er at det i forlengelse av kommunevalget velges medlemmer til råd og utvalg, herunder også meddommere og skjønnsmenn.

Formannskapet er valgnemnd og det antas at spesielt interesserte tar kontakt med partier eller valgnemnda.

Interesserte har selvfølgelig også muligheten til å melde sin interesse direkte til kommunen, via tlf., post eller e-post.

   
Lødingen kommune
Telefon: 76 98 66 00
E-post: postmottak @ lodingen.kommune.no
Info:
   
Meløy kommune
Telefon: 75 71 00 00 
E-post: postmottak @ meloy.kommune.no
Info:
   
Moskenes kommune
Telefon: 76 05 31 00
E-post: postmottak @ moskenes.kommune.no
Prosess

Valg av meddommere blir tatt opp etter kommunevalget og nytt kommunestyre tiltrer.

Moskenes kommune har ingen spesielle personer som kan kontaktes.

   
Narvik kommune
Telefon: 76 91 20 00
E-post: postmottak @ narvik.kommune.no
Info:
   
Nesna kommune
Telefon: 75 06 70 00
E-post: postmottak @ nesna.kommune.no
Prosess

Meddommere i Nesna kommune er valgt for perioden 01.05.2008 – 01.01.2013. Vi har ingen faste prosesser på å få tak i meddommere.

Hvordan det skal gjøres når nytt valg blir kan vi ikke si i dag.

Servicetorget kan kontaktes om noen ønsker å være meddommere.

   
Rana kommune
Telefon: 75 14 50 00
E-post: postmottak @ rana.kommune.no
Prosess

Vi holder på å skrive rutiner for valg av meddommere i Rana kommune. Praksis har vært at administrasjonen har laget sak til kommunestyret i samarbeid med politikerne hvor det har blitt foreslått kandidater. Hvis personer selv har ønsket det, har dette gått igjennom det politiske miljø.

Et av målene med en ny rutine er at befolkningen skal bli mer kjent med at man kan bli valgt som meddommer, hvilken krav som finnes og hvordan de kan melde interesse hvis de ønsker å bli valgt.

Det beste er at folk som er interessert sender en mail til postmottak @ rana.kommune.no eller ringer til sentralbordet på tlf: 75 14 50 00.

   
Rødøy kommune
Telefon: 75 09 80 00
E-post: postmottak @ rodoy.kommune.no
Info:
   
Røst kommune
Telefon: 76 05 05 00 
E-post: postkasse @ rost.kommune.no
Info:
   
Saltdal kommune
Telefon: 75 68 20 00
E-post: postmottak @ saltdal.kommune.no
Info: 
   
Sortland kommune
Telefon: 76 10 90 00
E-post: postmottak @ sortland.kommune.no
Info:
   
Steigen kommune
Telefon: 75 77 88 00 
E-post: postmottak @ steigen.kommune.no
Info:
   
Sømna kommune
Telefon: 75 01 50 00 
E-post: post @ somna.kommune.no
Prosess

Det nedsettes en valgkomite i kommunen som tar seg av forarbeidet til alle nyvalg, også meddommere.

I denne prosessen går vi gjennom lista fra forrige periode, ringer alle og spør om de tar gjenvalg. Gruppa kommer fram med forslag til evt. nye navn. Disse blir kontaktet. Vi ser på alder-sammensetning, yrker og kjønn.

Kontakt

Hvis noen er interessert i å melde seg til slikt verv, kan dette gjøres til Gro Steen, formannskaps-sekretær (valgstyrets sekretær) 75 01 50 10

   
Sørfold kommune
Telefon: 75 68 50 00
E-post: post @ sorfold.kommune.no
Info: :
   
Tjeldsund kommune
Telefon: 76 91 91 00
E-post: post @ tjeldsund.kommune.no
Info: 
   
Træna kommune
Telefon: 75 09 58 00
E-post: post @ trana.kommune.no
Info: 
   
Tysfjord kommune
Telefon: 75 77 55 00
E-post: postmottak @ tysfjord.kommune.no
Info:
   
Vefsn kommune
Telefon: 75 10 10 00
E-post: post @ vefsn.kommune.no
Prosess

Domstolloven er endret slik at dagens meddommere er valgt til 31.12.2012. Det betyr at vi har ikke startet arbeidet ennå.

Kommunestyret skal velge nye innen 1.7.2012 og de skal i arbeid fra 1.1.2013.

Vi starter nok arbeidet i januar 2012. Med alle forbehold om endringer av arbeidsmetode denne gangen så hadde vi sist ute annonser i lokalpressen i forhold til både ønsker om fritak for de som er valgt – og ønsker å få bli meddommer i neste periode.

I tillegg legges det ut info på heimesiden til Vefsn kommune.

Det er valgnemnda (som består av gruppelederne i kommunestyret) som innstiller til kommunestyret.

Er det noen som nå vet at de ønsker å være meddommer neste periode som da er fra 2013 – 2016 så er det bare å ta kontakt så føres de på en liste.

Kontakt

post @ vefsn.kommune.no

   
Vega kommune
Telefon: 75 03 58 00
E-post: postkasse @ vega.kommune.no
Kontakt

Leder i valgkomiteen er Einar Schjølberg.
Tlf 75 03 53 68, mobil 41 44 15 89:

   
Vestvågøy kommune
Telefon: 76 05 60 00
E-post: postmottak @ vestvagoy.kommune.no
Prosess

Prosedyren har vært at det utredes politisk sak. Saken fremlegges valgnemnda og kommunestyret.
Valgnemnda innstiller til kommunestyret navn på meddommere.

De meddommerne som har fungert i forutgående periode har som regel blitt gjenvalgt med div. justeringer.

Ved valg av meddommere for perioden 2008 – 2013 ble antallet redusert fra 80 menn og 80 kvinner til 25 menn og 25 kvinner. Vi fikk da en del forespørsel fra de som ikke ble valgt om ”hvorfor”

Kontakt

Politisk sekretær Evy Rita Holmen (tlf 76 05 60 51) har ansvaret for å utrede sakene. Hun har mottatt noen henvendelser fra de som ønsker å være meddommere og har igjen formidlet dette til politisk fora.

Ellers sitter politikerne selv med informasjon på personer som ønsker å bli meddommere

   
Vevelstad kommune
Telefon: 75 03 80 00
E-post: post @ vevelstad.kommune.no
Prosess

I Vevelstad kommune velges meddommere av det nye kommunestyre for 2012 - 2016, etter innstilling fra en valgkomitè nedsatt av det nye kommunestyre.

Kontaktpersoner i Vevelstad kommune

Ronald Bjøru,
Tlf. 75 03 80 10
E-post: post @ vevelstad.kommune.no

Turid Færøy
Tlf. 75 03 80 73
E-post: post @ vevelstad.kommune.no

   
Værøy kommune
Telefon: 75 42 06 00
E-post: postmottak @ varoy.kommune.no
Info:
   
Vågan kommune
Telefon: 75 42 00 00
E-post: postmottak @ vagan.kommune.no
Info: 
   
Øksnes kommune
Telefon: 76 18 50 00
E-post: postmottak @ oksnes.kommune.no
Prosess

I Øksnes har vi ikke satt i gang prosess vedr. ovennevnte valg. Men vi kan referere til hva som ble gjort ved siste valg.

Det ble da sendt en henvendelse til politiske partier der det ble bedt om innspill/forslag på personer som er interessert i slike verv.

Innspillene fra partiene (og enkeltpersoner) ble meldt til kommunen. Som vedlegg til henvendelsen fulgte Lov om domstolene.

Forslagene ble så lagt ut til offentlig ettersyn.