§ Hvor du er meddommer

 

§ Hvor

Første instans - Tingretten

"Hvor de fleste sakene blir avgjort 
 
 

Tingretten

I Tingretten avgjør 2 meddommere og 1 fagdommer skyld- og straffespørsmål - strpl § 276. 

Sivile saker

De fleste sivile saker har bare en fagdommer. Men det er anledning til også å ha to lekfolk som dommere, hvis en av partene eller retten selv ønsker det (.tvml. §323).

Forliksrådet
----------------------
 Tingretten
Lagmannsretten