§ Fylkesvis kommuneoversikt (Snart ferdig)

 

§ Kommuner

         
 Kommune  Meddommer
   
Dovre kommune
Telefon: 61 24 21 00 
E-post: postmottak @ dovre.kommune.no
Prosess

Valgene av bl.a. meddommere foregår på samme måte som valgene av øvrige styrer, råd og utvalg.

Dvs. at valgene foregår rett etter at kommunestyre / fylkestingsvalget 2011 er gjennomført og etter en politisk prosess ved bruk av den kommunale valgnemnda (repr. fra alle partier representert i kommunestyret) med ordfører som leder. De kommer med forslag til meddommere som til sist blir valgt endelig av kommunestyret.

Folk som måtte være interesserte i meddommerverv kan evt. kontakte Dovre kommune v/ordfører.

Evt. kan det også tas kontakt med Asbjørn Moen som er administrativt ansvarlig for gjennomføringen av valgene i Dovre.

Kontakt

E-post: bengt.fasteraune @ dovre.kommune.no
E-post: asbjørn.moen @ dovre.kommune.no

   
Etnedal kommune
Telefon: 61 12 13 00
E-post: postmottak @ etnedal.kommune.no
Info: 
   
Gausdal kommune
Telefon: 61 22 44 00
E-post: postmottak @ gausdal.kommune.no
Prosess

Gausdal kommune vil vi ved neste valg annonsere og be interesserte melde seg.

Kontakt

Wenche Iverstuen
Tlf. 61 22 44 09
E-post: wenche.iverstuen @ gausdal.kommune.no

   
Gjøvik kommune
Telefon: 61 18 95 00
E-post: postmottak @ gjovik.kommune.no
Info:
   
Gran kommune
Telefon: 61 33 84 00
E-post: postmottak @ gran.kommune.no
Info: :
   
Jevnaker kommune
Telefon: 61 31 57 00
E-post: postmottak @ jevnaker.kommune.no
Info:
   
Lesja kommune
Telefon: 61 24 41 00 
E-post: postmottak @ lesja.kommune.no
Info:
   
Lillehammer kommune
Telefon: 61 05 05 00
E-post: postmottak @ lillehammer.kommune.no
Prosess

Pt.(januar 2011) er vi mest opptatt av å få gjennomført suppleringsvalget som Sør-Gudbransdal Tingrett har bedt om.

Der har vi:
- annonsert i lokalmedia
- det har gitt omlag 50 kandidater som har meldt seg
- registrer pt. de inn i lekdommer
- valget vil skje i februar

Omtrent på samme måte vil vel neste hovedvalg skje.

Her er informasjon for meddommere på Lillehammer sine nettsider

Pt. er det Grim Syverud som er kontaktperson

E-post: Grim.Syverud @ lillehammer.kommune.no:

   
Lom kommune
Telefon: 61 21 73 00
E-post: post @ lom.kommune.no
Prosess

Sak om val av dommarar blir lagt fram for valnemnda som, og det er valnemnda som kjem med forslag.

   
Lunner kommune
Telefon: 61 32 40 00
E-post : post @ lunner.kommune.no
Info: 
   
Nord-Aurdal kommune
Telefon: 61 35 90 00 
E-post: nak @ nord-aurdal.kommune.no
Info:
   
Nord-Fron kommune
Telefon: 61 21 61 00
E-post: post @ nord-fron.kommune.no
Prosess

Etter valet i september starter kommunen si valnemnd arbeidet med å innstille på nye representanter til alle styrer, råd og utval.

Desse blir så vald i kommunestyret, eller det organet som har fått delegert fullmakt til å gjere det.

Val av meddommarar fylgjer same prosedyre, dei som ”sit” i dag får og brev med spørsmål om dei stiller til ei ny periode.

Kontakt

Ingrid Stormyrbakken
Tlf 61 21 61 20
E-post: ingrid.stormyrbakken @ nord-fron.kommune.no

Interesserte personer kan og melde seg til servicetorget i kommunen så blir henvendelsen videreformidla derifrå.

   
Nordre Land kommune
Telefon: 61 11 60 00
E-post: postmottak @ nordre-land.kommune.no
Prosess

Listen blir gjennomgått for å se om det er personer som enten er for gamle eller som av andre grunner ikke er aktuelle. De som allerede er meddommere blir spurt om de ønsker å fortsette.

Vi får henvendelse fra personer som ønsker å være meddommere. Vi går ut og spør personer om de er interesserte. Vi ser også litt på yrkessammensetning og alder.

Kontakt

Vigdis Hagenborg, sekretær for valgstyret
Postboks 173, 2882 Dokka
Tlf. 61 11 60 47
E-post: vigdis.hagenborg @ nordre-land.kommune.no

   
Ringebu kommune
Telefon: 61 28 30 00 
E-post: post @ ringebu.kommune.no
Prosess

I Ringebu kommune er det kommunestyret som velger meddommere.

Kontakt

Elisabeth Folland, Formannskapssekretær - fellestjenesten
Tlf.: 61 28 30 03
E-post: elisabeth.folland @ ringebu.kommune.no

   
Sel kommune
Telefon: 61 70 07 00
E-post: postmottak @ sel.kommune.no
Info: 
   
Skjåk kommune
Telefon: 61 21 70 00
E-post: post @ skjaak.kommune.no
Prosess

Hjå oss blir meddommarane valde i samband med at vi vel nemder, råd og utval ved inngangen til kvar ny kommustyreperiode.

Kvar enkelt blir valde ut frå at dei har gode eigenskapar for å skjøtte eit slikt verv og dei blir sporde om stille seg til disp.

Kontakt

Interesserte kan kontakte Skjåk kommune på tlf. nr. 612 17 000 eller e-post: post @ skjaak.kommune.no. Paula Maurstad, som sitt i servicetorget, er kontaktperson.

   
Søndre Land kommune
Telefon: 61 12 64 00 
E-post: epost @ sondre-land.kommune.no
Prosess

Prosessen for å velge meddommere for neste periode 2012-2016 regner vi med skjer etter vanlig praksis ved at kommunen får henvendelse fra hhv tingretten og lagmannsretten om å oppnevne meddommere.

Praksisen i Søndre Land kommune har vært at formannskapet oppnevner en arbeidsgruppe som utarbeider et forslag på aktuelle kandidater (meddommere til tingretten) som da behandles i kommunestyret.

Selve utvelgelses- og oppnevningsprosessen skjer i samsvar med bestemmelsene i domstolsloven.

Vi regner med at oppnevningene vil finne sted i begynnelsen av 2012.

Kontakt

Knut Viset
E-post: knut.viset @ sondre-land.kommune.no

   
Sør-Aurdal kommune
Telefon: 61 34 85 00 
E-post: postmottak @ sor-aurdal.kommune.no
Prosess

Etter kontakt med ordfører, vil det i forbindelse med valget 2012-2016 bli lagt opp til den samme
prosessen som tidligere.

Oversikt over meddommer-utvalgene for inneværende periode med informasjon om evt. fritakssøknader vil bli lagt fram for de folkevalgte til vedtak i god tid før ny valgperiode.

Kontakt

Terje Evensen
Tlf 61 34 85 29
E-post terje.evensen @ sor-aurdal.kommune.no

   
Sør-Fron kommune
Telefon: 61 29 90 00
E-post: postmottak @ sor-fron.kommune.no
Info:
   
Vang kommune
Telefon: 61 36 85 00 
E-post: post @ vang.kommune.no
Info:
   
Vestre Slidre kommune
Telefon: 61 34 50 00 
E-post: post @ vestre-slidre.kommune.no
Prosess

Når det gjelder valg av meddommere er det valgnemnda som kommer med forslag på personer.

Hvem som blir valgnemnd etter neste valg er ikke godt å si, men de som er interessert i å være meddommere kan ta kontakt med arnbjorg.adolfsen @ vestre-slidre.kommune.no, hun sørger for at den nye valgnemnda får en oversikt over hvem som har meldt sin interesse. (De siste årene er det stort sett politikere som er blitt valgt til meddommere…).

   
Vestre Toten kommune
Telefon: 61 15 33 00
E-post: post @ vestre-toten.kommune.no
Info:
   
Vågå kommune
Telefon: 61 29 36 00 
E-post: postmottak @ vaga.kommune.no
Prosess

Prosessen knytta til val av meddommarar følgjer konstitueringa av det nye kommunestyret hausten 2011.

Kontakt

E-post: hilde.reitan @ vaga.kommune.no
E-post: rune.oygard @ vaga.kommune.no.

   
Østre Toten kommune
Telefon: 61 14 15 00 
E-post: postmottak @ ostre-toten.kommune.no
Info:
   
Øyer kommune
Telefon: 61 26 81 00 
E-post: postmottak @ oyer.kommune.no
Øyer kommune skal ha denne saken opp i valgstyret den 18.01.2011
   
Øystre Slidre kommune
Telefon: 61 35 25 00
E-post: post @ oystre-slidre.kommune.no
Info: