§ Hvordan du blir en bedre meddommer

 

§ Hvordan

Bruk ditt sunne folkevett

"Folkevettet er viktigere enn lovteksten
 

Du tilfører retten sunt folkevett. Det sunne folkevettet er alltid i flertall i norske domstoler helt til Høyesterett. Man kan tolke våre folkevalgtes grunnlag for denne sammensetningen dit hen, at folkevettet er viktigere enn lovteksten.  

Hovedformålet til domstolene er å bedømme skyld, bestemme straff og avgjøre tvist på en rettferdig måte.  Norges Lover er de juridiske reglene som er utarbeidet for å oppnå dette.  I filmen "En tørr hvit årstid" om apartheidsystemet i Sør-Afrika, sier advokaten Ian McKenzie (spilt av Marlon Brando) at lov og rett er fjerne slektninger.  I Norge har vi et system hvor det som er rett kan gå foran lov.

For at meddommerordningen skal fungere i henhold til til formålet må meddommer være selvstendig, politisk nøytral og ikke la seg rive med av tilfeldige samfunnsopinioner.

 

 Bruk ditt sunne folkevett
Objektiv fagdommer
Pkt 3
Pkt 4
Pkt 5
Pkt 6
Pkt 7
Meddommerens ordbok