§ Hvorfor vi har meddommere

 

§ Hvorfor

Kontrollinstans mot fagdommere

"Makt har en tendens til å korrumpere, uinnskrenket makt korrumperer alltid (Lord Actons)
 
 

En av hovedgrunnene for å ha så mange lekfolk med dømmende myndighet er å forhindre at embetsmenn får for stor makt. 

Ved å bruke lekfolk som dommere blir muligheten mindre for subjektive fagdommere å dømme i saker hvor de ikke er i stand til å forholde seg objektivt til saken. En fagdommer kan f.eks forårsake justisvold ut i fra sitt politiske verdigrunnlag. Eksempelvis en kommunistisk dommer som ikke liker næringslivsfolk som han betrakter som ”kapitalister.”

Lord Actons udødelige lov: Makt har en tendens til å korrumpere, uinnskrenket makt korrumperer alltid.

Den kjente og renommerte amerikanske advokaten Gerry Spence skriver om dommere i sin bok ”du kan alltid vinne diskusjonen:” 

Da en av mine kolleger ble utnevnt til dommer, skjedde den samme merkelige forvandlingen. Før hadde han vært en alminnelig advokat uten spesielle kvalifikasjoner eller meritter. Vi kalte han bare Sverre. Men da han iførte seg den svarte dommerkappen, ble han som forvandlet. Da vi kalte ham ”herr dommer” og så på ham med helt andre øyne. Før pleide vi å diskutere med ham. Nå respekterte vi meningene hans og aksepterte hans kjennelser uten spørsmål. Før var humoren hans tørr og platt, nå var han plutselig veldig morsom. Vi lo både høyt og lenge av vitsene hans. Da han var advokat, traff han aldri målet på fotballbanen. Etter at han ble utnevnt til dommer, virket det som om han aldri bommet. 

Men Sverre så også seg selv med nye øyne. Han trodde på tilbakemeldingene han fikk fra dem som en gang hadde vært hans kolleger. Han likte å bli tiltalt ”herr dommer”. Han likte at folk reiste seg når han kom i rettssalen. Det gjorde han oppløftet, stolt og glad. Han elsket sin makt. Han begynte å tro at han var ufeilbarlig. Hans makt begynte etter hvert å virke uinnskrenket, både for oss og ham selv. Han kunne ødelegge livet for våre klienter, ta fra dem deres formuer, deres barn og deres hjem. Han kunne også gjøre folk små tjenester som under en rettssak kunne bety tungen på vektskålen. Han var i sannhet blitt en mektig person. 

 Kontrollinstans
Lekfolks kompetanse
Pkt 3
Pkt 4
Pkt 5
Pkt 6
Pkt 7