§ Hva du bør vite som meddommer

 

§ Hva

Taushetsplikt

"Generell taushetsplikt om personlige forhold og forretningshemmeligheter
 
 

Når saken går for åpne dører kan man prate om hva saken dreier seg om i sine omgivelser såfremt at man ikke nevner navn. Drøftelsene i domskonferansen er taushetsbelagt.

Når saken går for lukkede dører skal man si svært lite og fagdommeren kan utdype mer i hva man kan si.

Ihht til dstl § 63 gjelder en generell taushetsplikt om personlige forhold og forretningshemmeligheter.

Møteplikt
Fritak
Godtgjørelser
Sikkerhet
Før du skal i retten
 Taushetsplikt

Entré rettsalen
Forsikring

Pkt   9

Pkt 10

Pkt 11

Pkt 12

Pkt 13