§ Hva du bør vite som meddommer

 

§ Hva

Entré rettsalen 

"Dommerne skal ha tilgang til rettsdokumenter som viser hva saken dreier seg om
 
 

Fagdommer entrer rettssalen først til hovedforhandlingene tett fulgt av meddommerne. De som er i salen reiser seg. Fagdommer setter seg i midten omgitt av meddommerne. I rettssalen har fagdommer kappe. Du møter velstelt og pent antrukket. 

Fagdommer går igjennom en del formelle ting, forsikringer fra meddommere, og setter retten.

Dommerne skal ha tilgang til rettsdokumenter som viser hva saken dreier seg om, og ha papir og skrivesaker for å ta notater under forhandlingene.

Møteplikt
Fritak
Godtgjørelser
Sikkerhet
Før du skal i retten
Taushetsplikt
 Entré rettsalen
Forsikring

Pkt   9

Pkt 10

Pkt 11

Pkt 12

Pkt 13