§ Hva du bør vite som meddommer

 

§ Hva

Pkt 13

I Meddommerskolen
 
 

Bestill Meddommerskolen for å få med deg dette viktige punktet.

Møteplikt
Fritak
Godtgjørelser
Sikkerhet
Før du skal i retten
Taushetsplikt
Entré rettsalen
Forsikring

Pkt   9

Pkt 10

Pkt 11

Pkt 12

 Pkt 13