§ Hva du bør vite som meddommer

 

§ Hva

Før du skal i retten

"Les innkalling nøye, merk tid og sted og sørg for å være der i god tid
 
 

En rettsak består i korte trekk av tre deler. Saksforberedelser, hovedforhandlingen og domskonferanse. Foruten å få informasjon om hva saken gjelder før hovedforhandlingen, deltar meddommeren ikke i saksforberedelsene. Under forberedelsene tar fagdommeren alle beslutninger. (strpl § 54, dstl § 21, strpl § 276). 

Les innkalling nøye, merk tid og sted og sørg for å være der i god tid. Sett av tid til domsarbeid etter hovedforhandlingene. Gjør arbeidsgiver oppmerksom på rettssaken.

Vervet skal utføres innenfor de rammer som er gitt i lov og ved rettspraksis. Det betyr at du bør følge norsk lov – selv om du måtte mene at loven er feil. Arbeid for lovendringer skjer innenfor politikken. 

Ved fremmøte på kontor skal du tas hand om personalet. Fagdommer kommer med dokumentene til saken, undersøker om du har avgitt forsikring, og om du er inhabil i saken.

Møteplikt
Fritak
Godtgjørelser
Sikkerhet
 Før du skal i retten
Taushetsplikt
Entré rettsalen
Forsikring

Pkt   9

Pkt 10

Pkt 11

Pkt 12

Pkt 13