§ Hvordan du blir en bedre meddommer

 

§ Hvordan

Påse at fagdommer er objektiv 

"I praksis er det kun meddommeren som kan gjøre noe med en fagdommer som ikke er objektiv
 

Spesielt en fagdommer med lengre fartstid kan styre domsprosessen ubevisst eller bevisst.  En fagdommer som styrer prosessen mot et ønsket utfall vil ikke innrømme det. Du har et mandat til å ikke være naiv og her er en del punkt man skal være oppmerksomme på: 

Det kan gjøres feil i saksforberedelsene. I en rettssak deltar meddommeren ikke i saksforberedelsene. Under forberedelsene tar fagdommeren alle beslutninger. 

Hvis en part eller meddommere har noe i mot hvordan fagdommer administrerer hovedforhandlingene så kan dommerne sammen ta standpunkt om dette (dstl § 123). Innsigelser eller klager mot fagdommer bør protokollføres i rettsboken.

Advokater og fagdommere jobber til daglig i et juridiske miljø med sine særegenheter. Det skal mye til før f.eks en advokat kritiserer en dommer. Dette i redsel for ”reprimander” i fremtidige rettssaker. 

Derfor har meddommeren et spesielt stort ansvar å kontrollere fagdommer.  I praksis er det kun meddommeren som kan gjøre noe med en fagdommer som ikke er objektiv.  Når meddommer protokollfører innsigelser mot fagdommer der og da er potensielt uheldige handlinger dokumentert.  Det nytter ikke å komme senere med innsigelser.

I en rett er det uvanlig at f.eks fagdommer stiller mange spørsmål til vitner. De andre dommerne bør stille spørsmålstegn ved fagdommers nøytralitet hvis det skjer. Det er sakføreren for den enkelte part som har størst forhåndskjennskap til saken og som vanligvis vet hva som bør komme frem.

Bruk ditt sunne folkevett
 Objektiv fagdommer
Pkt 3
Pkt 4
Pkt 5
Pkt 6

Pkt 7
Meddommerens ordbok