§ Hvordan du blir en bedre meddommer

 

§ Hvordan

Pkt 4 

I Meddommerskolen
 
 

Bestill Meddommerskolen for å få med deg dette viktige punktet.

Bruk ditt sunne folkevett
Objektiv fagdommer
Pkt 3
 Pkt 4
Pkt 5
Pkt 6
Pkt 7
Meddommerens ordbok