§ Hvem er meddommere

 

§ Hvem

Formelle krav

"Det velges folk som på grunn av sin rettsindighet, dyktighet og selvstendighet er spesielt skikket for det ansvarlige verv å være dommer 
 
 

Med enkelte unntak som f.eks øvrighetspersoner er de fleste personer over 18 år tjenestedyktig. Man skal være valgbare ved kommunale valg (dstl § 65, 66 valgl § 12 og 3). Personen bør ha kontroll på sin økonomi. Det kreves gode kunnskaper i det norske språk. Det bør velges folk som på grunn av sin rettsindighet, dyktighet og selvstendighet er spesielt skikket for det ansvarlige verv å være dommer (dstl § 76). 

Tillitserklæring
 Formelle krav

Valgt av kommunestyret

Loddtrekning