§ Hvem er meddommere

 

§ Hvem

Kommunestyret velger meddommere

"Det er kommunestyrene som har kompetansen til å velge dommere
 
 

Det er hver enkelte kommune som velger dommere. Dette skjer på forskjellig hvis. I henhold til dstl 74 og 75 er det kommunestyrene som har kompetansen til å velge meddommere. F.eks sender politikerne forslag på personer til en  som er oppnevnt av kommunestyret. Valgkomiteen skal nominere like mange av hvert kjønn, personer med forskjellig alder og bakgrunn.  Gruppen som velges skal gjenspeile befolkningen.

Man sjekker om de oppfyller alle formelle krav som f.eks alder.  Deretter velges meddommere.  Så blir de som er valgt informert om vervet. Så kan meddommeren eventuelt søke om fritak i henhold til dstl § 67. Listen med forslag skal deretter være offentlig tilgjengelig før kommunestyret foretar det endelige valg for den kommende fire års perioden.

Tillitserklæring
Formelle krav

 Valgt av kommunestyret
Loddtrekning