§ Linker

§ Hjem

Linker til lov og rett i Norge
 

Nyheter
 Linker

 Lover, forskrifter og avgjørelser

         Lover
Domstol
Portaler
Forvaltning
Rettshjelp
Advokater
MeddommerLauget

Norges lover
Norske forskrifter
Høyesterettsavgjørelser
Lagmannsrettsavgjørelser
 Domstoler

Tilbake til linker topp

Norges domstoler Portalen for alle domstolene i Norge
Domstoler Lovdatas sider om norske domstoler
 
 Portaler

Tilbake til linker topp

Lovdata.no Stiftelse med sentral rolle i forvaltningen av de rettslige informasjonssystemene
Rettsnorge En uavhengig nettavis om det norske rettsvesen
Jus.no Felles portal for Advokatforeningen, Norges Juristforbund og Juristenes utdanningssenter
Jussportalen Jussrelaterte nyheter, søkeside og pekere
Paragrafen.no Omfattende sider om juss, organisasjoner, advokater osv.
Jusstorget.no Veiledning og løsninger på juridiske spørsmål for privatpersoner og næringsdrivende
Legaliz.no Nettsted for juss
Juridisk.net Norske og utenlandske rettskilder
Gyldendal rettsdata Kommersiell elektronisk rettsinformasjon
Rettspraksis.no Norsk rettspraksis
JusNytt.no Omhandler de juridiske fagområdene:  Opphavsrett, patentrett, varemerkerett, markedsregulering, konkurranserett, ytringsfrihet og formidlingsansvar
 
 Stat, forvaltning og offentlig informasjon

Tilbake til linker topp

Stortinget  
Departementene
Regjeringen  
Norge.no Norsk offentlig informasjon på nettet
Odin Offentlig informasjon
 
 Rettshjelp

Tilbake til linker topp

Juridisk-Hjelp.no Juridisk rådgivning - godkjent rettshjelper
Advokatvakten Advokatforeningens rettshjelp som er gratis
Jusshjelpa i Midt-Norge Gratis juridisk rådgivning drevet av jusstudenter i Trondheim
Jussbuss Jusstudentenes rettsinformasjon i Oslo
Jussformidlingen Jusstudenter i Bergen som yter rettshjelp innenfor de fleste fagområdene
Jusshjelpa i Nord-Norge Gratis juridisk rådgivning drevet av jusstudenter i Tromsø
Juridisk rådgivning for kvinner Mot undertrykking av kvinner
  
 Advokater

Tilbake til linker topp

Legal500.com Internasjonal oversikt over advokater
 
 MeddommerLauget

Tilbake til linker topp

VisitNordkapp.no Diamanter nord for polarsirkelen
 
Meld deg inn i MeddommerLauget hvis du ønsker mer folkevett i norske domstoler:  >>Butikk