§ Hvorfor vi har meddommere

 

§ Hvorfor

Lekfolks spesielle kompetanse

"Det er en allmenn forståelse om at bevis best bedømmes av folk med forskjellig livserfaring
 
 

Vurdere bevis

I norsk lov skal man vurdere bevisene uten lovregler. Det er opp til dommerne på egen hånd å vurdere hvilke bevis som er viktig og hvor viktig hver enkelt bevis er i forhold til hverandre. Det er også opptil dommere å vurdere hva sannheten er i hver enkelt sak. Det er en allmenn forståelse om at dette best bedømmes av folk med forskjellig livserfaring og intuisjon. 

Vurdere rett og galt

Den vanlige mann og kvinne har en iboende og samtidig oppfatning av hva som er rett og galt i samfunnet sosialt, filosofisk og politisk. En fagdommer kan være blindet av sin fokusering ene og alene på det juridiske. 

Kontrollinstans
 Lekfolks kompetanse
Pkt 3
Pkt 4
Pkt 5
Pkt 6
Pkt 7