§ Blogginnlegg

 

§ Arkiv

Farmen 2014: Den første stemmen – påvirker den siste stemmen
Av
Rune Bjerkli

Avstemmingsprosess tok nesten knekken på Magnhild. På den siste dagen av TV2 sin realityserie Farmen 2014 skulle de utslåtte deltakerne gi hver sin stemme til de to finaledeltakerne Olav Harald Ulstein eller Magnhild Vik. Den av finaledeltakerne som fikk flest av de 13 stemmene skulle få med seg et poeng inn i den endelige finalekampen.

På stillingen 6-6 var det til slutt semifinalisten Charlotte Thøgersen sin stemme som gjensto. Det kunne virke som om hun stemte på hvordan stillingen var og ga sin stemme til Olav Harald. Hun mente at Magnhild ville bli sterk i finalerunden og ville hjelpe Olav Harald. Ved å gi varaordføreren fra Sykkylven en stemme ville han få et poeng han ville få god bruk for i finalen.

Dette er interessant for alle med interesse for lov og rett i Norge, Venezia, og Lincoln, Nebraska. Når stemmegivningen er åpen kan de tidligere stemmene påvirke de neste stemmene. I en rettssak kan det da ha betydning for hvilken dom det blir for den tiltalte alt ettersom hvem som stemmer først. Dersom Aksel stemmer før Ursula kan den tiltalte bli frikjent. Hvis Ursula stemmer før Aksel kan den tiltalte få fengselsstraff.

Dette fenomenet kalles for halo-effekten, glorie-effekten. Når et inntrykk positivt påvirker det neste inntrykket. Blant annet kan den foregående stemmen i en jury gjøre den neste stemmen forutinntatt. Den siste stemmen påvirker ikke den første, men den første stemmen kan påvirke den siste. I en åpen diskusjon kan den som snakker først og distinkt få de andre til å reprodusere samme oppfatninger.

For å gjøre den enkelte stemmeavgivning nøytral og selvstendig kan man gjøre følgende: Hver enkelt skriver ned sine tanker, meninger og bestemmelser for seg selv før man utrykker dem. Dette vil også fungere godt for eksempel i et hvilket som helst møte der man skal ta viktige avgjørelser og det er en fordel med mange og gode synspunkter.

I en rettssak benyttes disse prinsippene for eksempel under vitneavhør i hovedforhandlingen. Vitnene får ikke anledning til å høre hva tidligere vitner sier. I farmenfinalen måtte både Magnhild og Olav Harald svare skriftlig på spørsmålene før de ble bedt om å avgi sitt svar.

Avstemmingsprosessen blant farmendeltakerne fikk heldigvis ikke noe å si for Magnhild. 

Nov. 2014

Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.
 

 Arkiv blogginnlegg