§ Blogginnlegg

 

§ Arkiv

Meddommeren er Stortingets juridiske genistrek
Av Rune Bjerkli

To meddommere avsier en hardere dom for en voldsforbrytelse enn det fagdommeren vil. I debatten som har kommet i kjølvannet av denne dommen er det to hovedsynspunkter: Det juridiske miljø sier dommen går mot dagens rettspraksis, mens folk flest synes det er riktig å gi strengere straff for grov vold. Uansett hva man måtte mene så er det viktig å vite hvorfor vi har folk uten formell juridisk kompetanse i domstolene. Meddommeren er bærebjelken i det norske rettsvesen av flere grunner.

Først og fremst så skal meddommeren kontrollere fagdommeren. Det å dømme medfører stor makt ovenfor enkeltindivider og historien er full av eksempler på justismord iverksatt av fagdommere. Som et middel mot bevisst maktmisbruk har Stortinget derfor bestemt at meddommere skal være i flertall i alle domsinstanser i Norge foruten Høyesterett. Leseren kan betrakte fagdommer som en veileder. Som Plato så fortreffende utrykket det allerede for 2400 år siden: "Tilgang til makt må være begrenset til dem som ikke trakter etter den.”

Det er kommunestyret i hver enkelt kommune som bestemmer hvem som skal være meddommer. Kommunestyret velger de personene som de mener er mest skikket til å være meddommere. Personer med integritet og evner til å tilføre rettsvesenet folkevett. Det er et ærefult og viktig oppdrag. Våre folkevalgte lovgivere på Stortinget har besluttet at folkevettet skal veie tyngre enn juridiske kunnskap i de aller fleste dommer.

Det er en allmenn forståelse om at bevis best bedømmes av folk med forskjellig livserfaring og intuisjon. Spesielt i dagens samfunn hvor det generelle kunnskapsnivået er høyt er den vanlige mann og kvinne i stand til å ta viktige avgjørelser. Meddommeren øker sjansen for å få frem sannheten i en dom.

Et dommerpanel bestående av personer med forskjellig bakgrunn og kompetanse sikrer at hver enkelt sak blir bedømt av et mini-Storting. Meddommeren sørger for at vi får et demokratisk utfall av hver enkelt sak.

En fagdommer er dommer i mange saker. En meddommer kan være involvert i to saker i året. For fagdommer kan jobben bli rutinepreget. Tanken er at meddommeren med sitt åpne sinn vil bidra til at hver sak blir unik og behandlet på en energisk og seriøs måte. Meddommeren bidrar til at vi får en årvåken domstol.

Meddommeren skal forhindre at juss blir et fag kun for de med juridisk kompetanse. Norges Lover er til for alle og ikke et lite fagmiljø. Når folket selv er dommere sikrer man at loven og rettspraksis holder seg innenfor et nivå som er forståelig for de fleste. Det er viktig at folk flest skjønner forskjellen mellom rett og galt.

Meddommeren bidrar til at partene aksepterer dommen i større grad. Folk har større tillit til en domstol der man blir dømt av en gruppe som er representativ for samfunnet. En slik domstol sørger for at samfunnet respekter loven mer.

Meddommeren bidrar til at det blir et bedre samspill mellom rettsutøvelsen og den allmenne rettsoppfatning. Norges Lover blir hele tiden revidert for å gjenspeile samfunnet som forandrer seg. Når folkevettet dominerer dommerpanelet kommer samfunnsendringene fortere inn i lovverket.

Stortinget har med meddommeren laget grunnlaget for et godt rettsvesen. Rollen til meddommeren fyller flere viktige funksjoner. Enhver observasjon, spørsmål, svar eller bemerkning meddommeren bidrar med gjør domstolen bedre, mer forståelig og respektert. I de fleste rettssaler er meddommeren i flertall og skal derfor ha hovedansvaret for gode domsavsigelser.

Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.
 

Arkiv blogginnlegg