§ Blogginnlegg

 

§ Arkiv

Formaliteter ikke viktig i norske rettssaler?
Av Rune Bjerkli

"Vi må kunne gjøre det uten for sterk binding til formaliteter...

Da høyesterettsjustitiarius Carsten Smith pensjonerte seg i 2002 kom han med følgende uttalelse:  Jeg er kjent med at mine kolleger anser meg for å være nokså frirettslig.  Jeg mener at dommere, særlig i Høyesterett, med den myndighet vi har, har som naturlig oppgave å legge stor vekt vekt på konsekvensene av de forskjellige utfall.  Så velger vi det vi tror er best tjener samfunnets vel.  I tillegg kommer han med dette oppsiktsvekkende utsagnet:  Vi må kunne gjøre det uten for sterk binding til formaliteter...  

Dette er viktig for meddommeren å ta med seg i rettssalen:  Er tro viktigere enn juss blant høyesterettsdommere?  Høyesterett som skal være det mest formelle av alle rettsinstanser i Norge føler seg ikke bundet av lovgivningen fra Stortinget.  Høyesterett -  som består av personer med landets høyeste juridisk kompetanse og integritet - mener den kan lage sine egne regler.  Det vil derfor være rimelig å anta at også fagdommere i Ting- og Lagmannsrett kan basere sine avgjørelser på subjektiv skjønn og politisk overbevisning.  Kan det også være grunn til å tro at en del formaliteter blir ignorert mens andre formaliteter blir fremhevet, hvis fagdommeren ikke er i stand til å være objektiv i en sak?

Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.
 

Arkiv blogginnlegg